วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

will be updated soon.

Thank you for your all followers

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขอให้โชคดีในการสอบนะครับ

ส่วนที่ 1 40 ข้อ
1.อนุกรม +คณิตทั้วไป 10 ข้อ ( ทำให้ได้ 6 ข้อก็พอแล้ว)
2.เงือนไขสัญลักษณ 5 ข้อ
3.การวิเคราะท์ข้อมูลจากตาราง 5 ข้อ ( อันนี้โอกาศเต็มทำก่อน)
4.เงื่อนไขภาษา 10 /5 /5 ข้อ อันนี้ยาก ( ถ้าว่างค่อยมาทำ) ให้ เลือก ข หมดเลยนะครับ 
5.ตรรกวิทยา 5 /10 /5 ข้อ ( เก็บที่หลัง )
6.อุปมาอุปไมย 5 /5 /10 ข้อ ( เก็บที่หลัง )

ส่วนที่ 2 ภาษาไทย 40 ข้อ เมื่อก่อนออกอย่างละ 8 ข้อ ตอนหลังไม่ออกหัวข้อ 1
1.การสามารถในการใช้คำ/กลุมคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา ( เติมคำในช่องว่าง) 0 3ข้อ
2.สรุปความ-ตีความ 10 7 ข้อ
3.เรียงลำดับข้อความ 10 10 ข้อ
4.การอ่านทำความเข้าใจบทความ 10 10 ข้อ
5.หาข้อบกพร่องทางภาษา (error) 10 10 ข้อ

ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ^____^