วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ฝึก ทำข้อสอบ ก.พ. อนุกรม รอบละ 10 ข้อ ( 1 )

คำสั่ง ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก ก-ง มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อ งกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

ข้อ 1. 2 3 1 6 4 3 3 36 6 3 5 90 8 3 7..........

(คล้ายข้อสอบ ก.พ. ปี 48)

ก. 103 ข. 126

ค. 168 ง. 204

ตอบ ค.

ข้อนี้ให้เราสังเกตตัวเลขสูงๆ ในโจทย์นะครับ ตัวอย่างเช่น 36 กับ 90 ว่าทำไมนะเลขสองตัวนี้ จึงมีค่าสูงผิดปกติกว่าตัวเลขอื่น ต่อมาเราก็ลองเอาเลข 3 ตัว ที่อยู่ข้างหน้าของ 36 กับ 90 บวกหรือคูณกัน เมื่อเราเอาคูณกัน 4*3*3 = 36 และ 6*3*5 = 90 ง่ายมั๊ยละครับ..

ดังนั้นจะได้ว่า 8*3*7 = 168 เป็นคำตอบนั่นเอง

ข้อ 2. 16 16 19 49 22 100 25 ....... (คล้ายข้อสอบกรมส่งเสริม ฯ)

ก. 28 ข. 31

ค. 144 ง. 169

ตอบ ง.

ข้อนี้ให้เราสังเกตตัวเลขสูงๆ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น 100 กับ 49 เอ๊ะแปลกดีมันสลับกันอยู่กับเลขต่ำครับ แล้วอยากบอก....บอกให้คุณรู้ซะเลยว่าเลข 49 คือ 72 หรือ 7*7 เสมอแน่ะ ดังนั้นเลข 100 ก็ต้องเป็น 102 = 10*10 แล้วจะได้คำตอบว่า 132 = 13 * 13 = 169 ขอให้สังเกตด้วยว่า 7, 10 และ 13 ห่างกันเท่ากับ 3 อย่างคงที่

ข้อ 3. 95 92 46 42 21 16 8 ......... (คล้ายข้อสอบ กทม.)

ก. 2 ข. 6

ค. 24 ง. 32

ตอบ ก.

อนุกรมในข้อนี้ตัวเลขลดลงเรื่อยๆ ขอให้เราสังเกตว่า 95 กับ 92 มีค่าใกล้เคียงกัน (ลดลง) ทำนองเดียวกัน 46 กับ 42 ก็มีค่าใกล้เคียงกัน (ลดลง 4) และ 21 กับ 16 ก็ลดลง 4

ดังนั้นตัวเลขถัดไปก็ต้องลดลงจาก 8 ลงอีก 6 จึงได้คำตอบที่ถูกต้องคือ 8 - 6 = 2 นั่นเอง

ข้อ 6. 1 1 1 5 2 2 3 8 4 3 6 12 7 4 10..........(คล้ายข้อสอบ ก.พ.)

ก. 17 ข. 15

ค.13 ง. 11

ตอบ ก.

ข้อนี้ตัวเลขในอนุกรมสับสนปนกันหมดเลย แต่ไม่ยากหรอกน่า จะบอกเทคนิคให้ดังนี้ครับ

ให้หาตัวเลขสูงๆ ในอนุกรมซะก่อน จะพบว่าคือเลข 12 และ 8 ซึ่งเพิ่มขึ้น 4

เมื่อเราเลือกพิจารณาคำตอบจะได้ 1 1 1 5 2 2 3 8 4 3 6 12 7 4 10 17

ข้อ 7. 148 74 80 40 46 23.......... (คล้ายข้อสอบ ก.พ. + ปปส.)

ก. 26 ข. 29

ค. 35 ง. 42

ตอบ ข.

อนุกรมข้อนี้เราจะเห็นชัดว่า 40 เป็นครึ่งของ 80 และ 74 เป็นครึ่งหนึ่งของ 148 รวมทั้ง 23 ก็เป็นครึ่งนึ่งของ 46 แต่อนุกรมข้อนี้ถามหาตัวเลขที่อยู่ถัดจาก 23 ต่างหาก ซึ่งเราจะเห็นว่า ถัดจาก 74 ไปเป็น 80 เพิ่มขึ้น 6 ถัดจาก 40 ไปเป็น 46 เพิ่มขึ้น 6

ดังนั้นจะได้ว่าถัดจาก 23 เพิ่มขึ้นอีก 6 ไปเป็น 29 นี่เอง

ข้อ 8. 245 479 61013 81317 101621 .......(คล้ายข้อสอบนายร้อยตำรวจ + ธุรการ + การเงิน)

ก. 121925 ข. 121424

ค. 152125 ง. 151925

ตอบ ก.

ข้อนี้โจทย์แปลกดีนะ ตัวเลขเพิ่มขึ้นเร็วจังเลย เราลองพิจารณาตัวเลขหน้าของ แต่ละชุดจะได้ดังนี้ 245 479 61013 81317 101621 ......เลขตัวหน้าที่ได้คือ 2 4 6 8 10

ตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละ 2 คงที่ ดังนั้นเลขตัวหน้าของคำตอบต้องเป็น 12 แน่นอนนั่นคือต้องตอบข้อ ก. หรือไม่ก็ข้อ ข. ส่วนเลขตัวกลางของเลขแต่ละชุดจะได้ดังนี้

245 479 61013 81317 101621 ......ซึ่งเพิ่มขึ้นทีละ 3 ดังนั้นตัวเลขกลางของคำตอบคือ 19 นั่นเองเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องคือ 121925 นั่นเอง

ข้อ 9. 46 2 23 75 3 25 108 4 27 ......(คล้ายข้อสอบนายร้อยตำรวจ + ตรวจคนเข้าเมือง)

ก. 200 ข. 145

ค. 21 ง. 5

ตอบ ข.

ข้อนี้ต้องดูที่ตัวเลขต่ำ ๆ ที่แทรกอยู่บนอนุกรมจะง่ายกว่าคือ 2, 3 และ 4

จะได้ดังนี้ 46 2 23 75 3 25 108 4 27 .....

ซึ่งทำให้เราทราบว่า 46 เกิดจาก 3*25 และ 108 เกิดจาก 4*27 ดังนั้นคำตอบที่เราต้องการต้องเกิดจาก 5*29 นั่นเอง ซึ่ง 5*29 = 145

ข้อ 10. 2 5 6 4 7 9 8 12 54 32 .......(คล้ายข้อสอบ ก.พ.ปลัดอำเภอ)

ก. 64 ข. 76

ค. 19 ง. 18

ตอบ ค.

ข้อนี้แปลกตรงที่มีเลข 4, 8, 12 และ 32 เป็นตัวเลขลงแทรกอยู่ในอนุกรมดังนี้ครับ

2 5 6 4 7 9 8 12 54 32 .......จะได้ว่า 5 +7 = 12 และ 7 + 12 = 19

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2555 02:30

    ขอบคุณครับ น่าจะมีหลายๆข้อ

    ตอบลบ